drobni pjesakDrobni Pijesak se nalazi između Svetog Stefana i Reževića u skrovitoj uvali, dužine 240 metara.

Cijela plaža, kako joj ime govori, je od sitnog pijeska žuto bijele boje. Na samoj plaži postoji restoran sa plažnim barom, a plaža imai izvor pitke vode.

Poznata je kao mjesto odigravanja Paštrovske Bankade – zbora Paštrovića na kojem su se okupljali paštrovski glavari radi donošenja važnih odluka.

manastir gradisteManastir Gradište je veoma važan spomenik sa srednjovjekovnim freskama. Nalazi se u Buljarici, na 3 kilometra udaljenosti od Petrovca, prema Baru, iznad magistrale. Legenda kaže da je sagrađen u XI vijeku, a prvi put se pominje u pisanim dokumentima u XIV vijeku, odnosno 1305. godine u povelji kralja Milutina. Neko vrijeme bio je dio Manastira Dečani.

Manastirski kompleks se sastoji od tri crkve, konaka i odbrambenog zida.

  • Crkva Svetog Nikole
  • Crkva Svetog Save
  • Crkva Uspenija presvete Bogorodice

Kao i drugi manastiri, manastir Gradište je bio rušen i obnavljan. Turci su ga nekoliko puta poharali, a u II svjetskom ratu italijanski fašisti su ga zapalili i granatama oštetili jednu od kapela.
Manastir Gradište je uvršćen u spisak kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore i nalazi se pod zakonskom zaštitom.

kraljicina plazaKraljičina plaža se nalazi između Buljarice i Čanja u skrovitoj uvali, dužine oko 300 metara.

buljariceBuljarica – nalazi se na 3 kilometra udaljenosti od Petrovca u pravcu Bara, dužine oko 2400 metara.

manastir rezeviciManastir Reževići nalazi se na živopisnom i zelenom platou iznad morske obale na domak Petrovca.
Po predanju ovdje su nekad postojali paganski hramovi i antička groblja grčkih i rimskih porodica.
U sastavu Manastira Reževići nalaze se tri manje crkve:
Crkva Uspenije presvete Bogorodice
Crkva Svetog Arhiđakona Stefana
Crkva Svete Trojice
Od sačuvanih kulturno-istorijskih dragocjenosti navodimo:

  • Ikona Presvete Bogorodice iz 1693. godine,
  • Četvorojevanđelje iz 1835. godone, veliki litijski krst iz 1850.,
  • Darohranilnica iz polovine XIX vijeka

Zbog svih ovih kulturno-istorijskih dragocjenosti i vrijednosti, manastirski kompleks Reževići uvršćen je u spisak kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore i nalazi se pod zakonskom zaštitom.

Strana 1 od 2